تبلیغات
سازه سقف یوبوت استاندارد - مطالب ابر یوبوت
دوشنبه 21 اسفند 1396

☘️خزش در بتن چیست ؟

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    

به طور کلی، پدیده ی خزش(creep) به صورت" تغییر شکل سازه ی بتنی تحت اثر بار پایدار" تعریف می شود. فشار و تنش بلند مدت روی بتن می تواند موجب شود که بتن دچار تغییر شکل شود. این تغییرشکل معمولا در جهت نیروی اعمال شده رخ می دهد، مانند ستون بتنی که فشرده می شودو یا تیری که دچار کمانش می گردد. پدیده ی خزش لزوما موجب گسیختگی بتن نخواهد گردید و در هنگام طراحی سازه ی بتنی می بایست مد نظر قرار بگیرد.

عوامل تاثیر گذار بر پدیده ی خزش:

1. سنگدانه ها
2. نسبت های مخلوط بتن
3. سن بتن
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 21 اسفند 1396

☘️ نکات بتن ریزی سقف یوبوت

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    


در اجرای این نوع دال ها بتن ریزی در دو لایه انجام می شود. لایه اول با افزودن روان کننده به بتن، به ضخامت حدودی ۵ تا ۱۰ سانتی متر (بسته به اندازه ی پایه ی قالب ها)ریخته می شود که باعث می گردد با انجام عمل ویبره،بتن تمام سطح زیر قالبهای ماندگارU-Boot را پر نماید.

لایه دوم بر روی لایه اول ریخته می شود تا به ضخامت مورد نظر برسد. باید توجه داشت فاصله ی زمانی بین بتن ریزی لایه اول و دوم نباید به قدری باشد که باعث گیرایی لایه اول شود.
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 21 اسفند 1396

☘️مزایای اجرائی یوبوت:

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    

افزایش تعدا پارکینگ،حذف آویز ها،کنترل ارتعاش وخیز ،مقاومت در برابر آتش سوزی حذف هزینه سقف کاذب،اکوستیک بالای سقف و...اشاره نمود
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 21 اسفند 1396

☘️مزیت قالب های یوبوت

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    


مزیت قالب های یوبوت نسبت به قالب های ساخته شده از پلی استایرن عدم انتشار گاز سمی در هنگام آتش سوزی و انفجار دال به جهت محبوس شدن گازهای ایجاد شده درون دال می باشد.
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 21 اسفند 1396

☘️ میلگرد گذاری فونداسیون

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    

نوارهای فونداسیون در کنش با خاک زیر فونداسیون مانند یک تیر برعکس عمل می کنند. از این رو در نظر گرفتن مش سنگین تر در شبکه بالا نسبت به شبکه پایین می تواند به سبک شدن وزن میلگرد مورد استفاده در فونداسیون منجر شود.
همچنین با توجه به حذف تنش کشش خاک در طراحی و مدل نرم افزاری فونداسیون٬ وجه کششی همواره در شبکه بالایی قرار دارد و با توجه به آیین نامه بتن آمریکا حداقل میلگرد خمشی (دو دهم درصد سطح مقطع) فقط بایستی در وجه فوقانی تامین گردد. حداقل میلگرد در شبکه پایین فونداسیون عبارت از میلگرد افت و حرارت (دو دهم درصد سطح مقطع) است با این تفاوت که سطح مقطع میلگرد این بار مجموع شبکه بالا و پایین را شامل می گردد که موجب کاهش میلگرد شبکه پایین با در نظر گرفتن حداکثر فاصله میلگرد می شود.
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 21 اسفند 1396

☘ نکاتی در باره قطع بتن در فونداسیون :

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    

استفاده از رابیتس در هنگام قطع کار و شروع مجدد (پایان روز کاری) این کار باعث می شود که بتن قطع شده به صورت عمودی سفت شود و با بتنی که در ادامه کار اجرا می شود مچ گردد و مانع از لغزش آن ها بر روی هم شود.
در کارهای اجرایی برای ضخامت های زیاد عموما آرماتورهایی عمودی به آرماتورهای فوقانی و تحتانی پی مهارمی نمایند و رابیتسها را بسته به کار در چند لایه به آرماتورهای به صورت عمودی می بندیم . آرماتورهای عمودی به عنوان حائل ( کمرکش ) برای رابیتس جهت جلوگیری از پارگی و شکم دادن بتن می باشد .

قطع بتن پی باید در جایی باشد که مقدار تنش خیلی کم و یا حداقل باشد .
قطع بتن در پی های نواری یا گسترده دریک سوم فاصله ی میانی بین دو ستون باشد .
قطع بتن باید در حداقل برش صورت گیرد .
قطع بتن باید به صورت عمودی باشد ( مایل = ترک برشی )
قطع بتن ریزی نباید در محل ستون ها انجام گیرد چون باعث افت شدید مقاومت بتن خواهد شد.
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 21 اسفند 1396

☘️چیپینگ

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    

چیپینگ به معنای تراشیدن و مضرس کردن سطوح، بخصوص سطوح بتنی می باشد.
بمنظور اتصال بتن جدید با بتن سخت شده ابتدا سطح بتن سخت شده را چیپینگ نموده و سپس اقدام به بتن ریزی می نمایند.
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 14 اسفند 1396

☘️ چقدر با انواع سقف های سازه آشنایی دارید؟

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    


آیا از روش های جدید مثل سقف "یوبوت" ، "روفیکس" ، "هالوکور" یا پیش تنیده استفاده کرده اید؟ رایج ترین متد سقف "سیستم تیرچه بلوک" است که تیرچه در این سیستم میتواند بتنی ، کُرُمیک یا پیش تنیده باشدو بلوک در این روش میتواند سفالی، سیمانی یا پلی استایرن باشد که نقش پرکننده ی بین تیرچه ها را ایفا میکند.
سیستم بعدی "سقف های کامپوزیت" که ترکیبی از بتن و فولاد هستند و برای یکپارچگی سقف از نبشی استفاده میکنند تا با بتن درگیری ایجاد کند.
"سقف روبیکس" از خانواده سقف های کامپوزیت است که به جای تخته یا ورق ، از صفحات فلزی مشبک به نام روبیکس به عنوان قالب در آن استفاده شده .
سیستم دیگری که برای سازه های فولادی به کار میرود روش "عرشه فولادی" ست . این سقف با ورق های گالوانیزه ی آجدار و بدون استفاده از میلگرد اجرا میشود همچنین بتن ریزی در این سقف بسیار یکپارچه انجام شده نصب ورقه ها هم بدون جوش و فقط با میخ فولادی امکانپذیر است.
روش بعدی سقف "دال بتنی"ست که میتواند پیش ساخته یا اجرا شده در محل پروژه باشد. در محل پروژه دال بتنی با استفاده از قالب هایی که خمیر بتن را در آن میریزند ، اجرا میشود و آرماتورهای تقویتی را قبل از بتن ریزی در داخل قالب قرار میدهند.
در "سقف تیردال" هم با هدف کم کردن بتن مصرفی، قسمتی از مقطع سقف که در منطقه کششی است حذف و فقط سطحی که برای جاگذاری آرماتورهای کششی و عرضی لازم است ، باقی میماند. "سقف دال با پشتبند یا solid slab" هم گونه ی دیگریست که از تیرک های باربر و دال رابط یکپارچه بتنی با ضخامت کم تشکیل شده.
"سقف دال یوبوت U_boot" روش بهینه تر دال بتنیست که از ترکیب بتن،میلگرد و قالبهایی از جنس پلی پروپیلن ساخته میشود و در آن آرماتور به گونه ای بسته میشود که حداقل یک میلگرد بین قالب های یوبوت قرار بگیرد.".
"سقف پیش تنیده " از بتن پیش فشرده تشکیل شده در این روش با استفاده از کابل هایی که در دال بتنی قرار میدهند یک نیروی فشاری اولیه قبل از بهره برداری ایجاد میکنند و ماهیت این بتن به گونه ایست که بعد از ایجاد تنش فشاری، نسبت به تنش های کششی مقاوم شده و دیگر دچار ترک نمیشود.
"سقف هالوکورhollowcore"از انواع سقف های پیش ساخته است که میلگردحرارتی روی آن قرار میگیرد .
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکسبرچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 14 اسفند 1396

☘️خواص بتن سخت شده

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    


دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکسبرچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 14 اسفند 1396

☘ حداکثر ارتفاعهای مجاز :

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    

 حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 3.00 متر

 حداکثر ارتفاع مفید پارکینگ زیرزمین 2.60 متر

 حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر

 حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 متر

 حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر

 ارتفاع مفید خرپشته 2.40 متر

 ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر 90 سانتی متر
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکسبرچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 14 اسفند 1396

☘️ کورگیری بتن :

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    
با وجود تجهیزات تخصصی و با توان بالا کرگیری از بتن مسلح امروز بنا به نیاز های متفاوت کاربرد روز افزودنی در پروژه های عمرانی یافته است . از جمله کاربرد های متفاوت کرگیری بتن می توان به انجام آزمایش مغزه گیری با هدف تعیین مقاومت فشاری ، مقاومت خمشی ، مقاومت کششی ، نفوذ پون کلر ، تعیین عمق کربناتاسیون و ... اشاره کرد.

همچنین در حال حاضر از این سیستم برای ایجاد اپنیگ در ساختمان ها و تجهیزات صنعتی ، ایجاد محل عبور لوله از دیوارها و سازه های احداث شده ، ایجاد محل انکربولت ها نصب تجهیزات و ماشین آلات و کاشت بولت و میلگرد اشاره کرد .

از مزایای سیستم کرگیری دقت بالا از نظر مکانی ، زوایه حفاری و در قطر های مختلف می باشد. همچنین اسیستم به راحتی می تواند نسبت به برش آرماتورهای مدفون در بتن اقدام و مسیر خود را ادامه دهد.

قطر معمول دستگاه های کرگیری 200 میلیمتر و عمق معمول 150 سانتیمتر می باشد.

ضمنا در سقف یوبوت توصیه میگردد برای رد کردن لوله تک از سقف حتما از دستگاه کور گیر استفاده گردد .
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکسبرچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 14 اسفند 1396

☘ مقابله با خوردگی آرماتورها در بتن

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    


استفاده از آرماتورهای ضدزنگ و نیز آرماتورهای با الیاف پلاستیکی frp

کاربرد حفاظت کاتدیک در بتن ، با استفاده از جریان معکوس با آند قربانی شونده

استفاده از آرماتور با پوشش اپوکسی

استفاده از ممانعت کننده ها و بازدارنده های خوردگی بتن (مصرف بعضی از این مواد همچون نیترات کلسیم و نیترات سدیم جنبه تجارتی یافته است.)

بکار گیری پوشش های مختلف سطحی روی بتن، برای محافظت بیشتر آرماتور و کم کردن نفوذپذیری

با پیشرفت روزافزون انقلاب تکنولوژیک به ویژه در تولید بتن های خاص برای مناطق و شرایط خاص می توان از این بتن ها در ساخت وسازهای آینده استفاده نمود. دانش استفاده صحیح از مصالح، اجرای مناسب و عمل آوری کافی می تواند به دوام بتن ها درمناطق خاص بیفزاید. تحقیفات گسترده و دامنه داری برای بررسی دوام بتن های خاص در شرایط ویژه و در دراز مدت بایستی برنامه ریزی و به صورت جهانی به اجرا گذاشته شود.
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 14 اسفند 1396

☘️ شوره زنی (Efflorescence) در بتن :

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    


زمانیکه آب از بتنی با تراکم ضعیف، ترکها و یا درزهای اجرایی عبور میکند، آهک موجود در ترکیبات بتن شسته شده و باعث بوجود آمدن رسوب نمکی میشود که به شوره زدگی شناخته می شود. در ابتدا این امر توسط هیدروکسید کلسیم ینی ca(OH) که یکی از محصولات هیدراتاسیون می باشد ایجاد شده و بطور ملایم محلول در آب و از طریق ترکها و حفره های مویینه بتن به سطح آن منتقل می شود. پس از تبخیر آب، هیدروکسید کلسیم جامد با منوکسید کربن موجود در اتمسفر واکنش داده و کربنات کلسیم آهک (CaCO) را بوجود می آورد که رسوبات سفید رنگ روی سطح بتن می باشد.

شوره زنی اولیه را می توان با استفاده از قلمو و آب زدود اما برای حذف رسوبات سنگین ممکن است به اسید شویی سطح بتن نیاز باشد. اسید مورد استفاده برای اینکار هیدروکلرید اسید (HCl) با غلظت ۱:۱۰ یا ۱:۲۰ در هر دوره مصرف می باشد. زمانیکه اسید برای واکنش با آهک استفاده شد، عملکردش متوقف می شود. اما سطح بتن به منظور حذف نمکهایی که تشکیل شده است باید با آب شسته شود.

شوره زنی و شستگی (Leaching) برای بتن مضر است. چراکه علاوه بر لکه دار کردن و ایجاد ظاهری زشت، موجب تسریع در روند کربناسیون نیز می گردد. در بتن مسلح احتمال خوردگی فولاد بدلیل کربناسیون و نفوذپذیری افزایش می باشد. بنابر این لازم است مواد ساخت بتن، سنگدانه و افزودنیهای شیمیایی از نوع مرغوب انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بایستی طرح اختلاط طراحی شده عینأ اعمال شده و بصورت صحیح اجرا و متراکم گردد.
دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 7 اسفند 1396

نمونه پروژه شرکت دال فرم در سراسر کشور

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    ***********


دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس


برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

دوشنبه 7 اسفند 1396

☘️ نکته_اجرایی

   نوشته شده توسط: DALFORM GROUP    


هیچوقت برای روانتر کردن بتن در حین بتن ریزی،داخل میکسر آب ریخته نشود زیرا باعث ترکهای ناشی ازجمع شدگی در بتن میشود
برای شل کردن بتن از روان کننده استفاده شود.دال فرم ، سقف سبز فردا


:وبسایت گروه دال فرم

INTERNATIONAL WEBSITE: WWW.DALFORM.CO
وبسایت به زبان پارسی: WWW.DALFORM.IR
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroupبرچسب ها:یوبوت، سقف یوبوت، فروش یوبوت، uboot، cobiax، کوبیاکس
برچسب ها: یوبوت ، سقف یوبوت ، فروش یوبوت ، uboot ، cobiax ، کوبیاکس ،

تعداد کل صفحات: 8 1 2 3 4 5 6 7 ...